Лекарствени продукти по лекарско предписание

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ:
Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (Telmisrtan) и 25 mg хидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazide).

Валсол плюс® е ефективен ангиотензин II рецепторен антагонист и диуретик и е ново поколение продукти за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Високоефективен орален инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ). Прилага се по лекарско предписание при всички степени на артериална хипертония (високо кръвно налягане)-първична, вторична, включително и бъбречна; всички степени на изявена сърдечна недостатъчност (отслабване на сърдечната функция).

Какво представлява РАБИОКСИН® и за какво се използва:

РАБИОКСИН® принадлежи към група лекарства, която се наричат инхибитори на протонната помпа.

Биопразол® капсули съдържат 20 mg омепразол под формата на стомашно-устойчиви гранули. Биопразол® блокира киселинната секреция на стомаха като директно инхибира стомашната Н + - К+ - АТФ –аза, ензим който се идентифицира като „протонна помпа”.