Биопразол® капсули съдържат 20 mg омепразол под формата на стомашно-устойчиви гранули. Биопразол® блокира киселинната секреция на стомаха като директно инхибира стомашната Н + - К+ - АТФ –аза, ензим който се идентифицира като „протонна помпа”.

Прилага се като монотерапия и в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на: дуоденална и бенигнена стомашна язва, гастроезофагиална рефлуксна болест; неязвена диспепсия, стомашна и дуоденална язва и гастродуоденални ерозии при лечение с нестероидни противовъзпалителни средства; в комбинация с антибиотици за ерадикация на хеликобактер пилори; синдром на Zollinger-Ellison.


Информация за пациента (Листовка за пациента)
Информация за специалиста (Кратка характеристика на продукта)

Биопразол® (Bioprazol®) 20 mg 14 капсули от 20 mg Omeprazole
Биопразол® (Bioprazol®) 20 mg 28 капсули от 20 mg Omeprazole