Валсол плюс® е ефективен ангиотензин II рецепторен антагонист и диуретик и е ново поколение продукти за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Валсол плюс® комбинация с фиксирана доза е показан за лечение на пациенти, при които високото кръвно налягане не може да се контролира в достатъчна степен само с валсартан или с хидрохлоротиазид, приложени като монотерапия.

Информация за пациента (Листовка за пациента)
Информация за специалиста (Кратка характеристика на продукта)

Валсол Плюс® (Valsol Plus®) 160 mg/25 mg 28 филмирани таблетки Valsartan/Hydrochlorothiazide