konfЮни, 2016: Инбиотех участва със свои продукти в областта на гастроентерологията в Националната конференция по гастроентерология с международно участие в Златни пясъци, Варна, България. Конференцията е организирана от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.......................