Дейността и стретегическите цели на Инбиотех са насочени към производството и въвеждането на българския пазар на лекарствени продукти за редица заболявания, като някои от тях са социалнозначими. Инбиотех произвежда също и висококачествени и ефектиевни хранителни добавки с благотворен ефект върху човешкия организъм. Някои от продуктите ни са насочени извън пределите на България за износ.

Продуктите на Инбиотех се разпространяват от всички водещи дистрибутори в България чрез национални и локални вериги аптеки, както и чрез семейни единични аптеки.

Инбиотех ООД е коректен партньор с водещи български и чуждестранни фармацевтични фирми от страни, като Швейцария, Испания, Гърция, Полша, Виетнам, Русия, Сърбия, Албания, Португалия и др.