Инбиотех ООД е специализирана в производството на качествени генерични лекарствени продукти и хранителни добавки.

Производството и контрола на твърдите нестерилни лекарствени форми се осъществява, като възложена дейност в едни от най-добрите заводи и лаборатории в България с над 50 годишна история и страни от Европейския съюз (Испания и Гърция). Използват се съвременни технологии и оборудване, както и са въведени всички стандарти гарантиращи производството на качествени, ефективни и безопасни лекарствени продукти и хранителни добавки (ДПП, HACCP, ISO).

Инбиотех ООД освен притежател на Разрешение за Употреба на лекарствени продукти притежава и Разрешение за производство в частта освобождаване на партиди лекарствен продукт за пазара. От края на 2015 година фирмата е въвела и поддържа нова система за Управление на качеството, съответстваща на всички регулаторни изисквания и стандарти.

В Инбиотех ООД работят квалифицирани специалисти с над 20 годишен опит в лекарствената регулация, производството и контрола на лекарствени продукти и хранителни добавки, както и млади специалисти в областта на Бизнес развитието и Маркетинга.