close icon

Търсене

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Декларирам, че имам навършени 14 години:

Моля, въведете имейл на родител/законен представител

Вашето съобщение беше изпратено успешно.

Офис на централно управление

Ул. „Шейново“ № 7, гр. София 1504, България
office@inbiotech-bg.com
+359 2/ 987 95 37

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти и хранителни добавки

Ул. „Георги Софийски“ № 1 гр. София, България
logistics.distribution@inbiotech-bg.com
02 / 987 95 37

Офис на централно управление

Ценим Вашата обратна връзка

Ние от ИНБИОТЕХ ценим Вашата обратна връзка, тъй като сме отдадени на непрекъснатото подобряване на нашите продукти и услуги, за да предоставим по-висока стойност на нашите пациенти, лекарите и фармацевтите, нашите клиенти и други заинтересовани страни, с които работим.  

Офис на централно управление

Ул. „Шейново“ № 7, гр. София 1504, България
Тел.: +359 2/ 987 95 37
Факс: + 359 2/ 988 04 57

Понеделник - Петък
8:30 - 17:00 часа (UTC+2; EET)

Общи запитвания

За всички запитвания, които не са насочени към бизнес звената по-долу, молим да се  свържете с нас чрез следния e-mail адрес:

office@inbiotech-bg.com


Маркетинг и продажби

За всички запитвания, които се отнасят до маркетирането и продажбите на нашите лекарствени продукти и хранителни добавки, молим да се свържете с нашия екип чрез следния e-mail адрес:

marketing.sales@inbiotech-bg.com


Лекарствена безопасност

Безопасността на нашите продукти и здравето и благосъстоянието на нашите пациенти са наш най-висок приоритет. В случай, че Вие бихте желали да съобщите за нежелано събитие, което е причинено от лекарствен продукт или хранителна добавка на ИНБИОТЕХ, молим да се свържете с нашия екип по фармакологична бдителност (pharmacovigilance) чрез следния e-mail адрес:

drug.safety@inbiotech-bg.com

Ако желаете да съобщите нежелано събитие, свързано с някой от лекарствените ни продукти, молим да се свържете с екипа ни по лекарствена безопасност чрез следния e-mail адрес:

pharmacovigilance@inbiotech-bg.com

Партньорства и сътрудничество

ИНБИОТЕХ е ангажирана в сътрудничество с множество водещи организации и непрекъснато се стреми да разшири броя на партньорствата си в бъдеще. За всички запитвания, които се касаят за възможности за сътрудничество, молим да се свържете с нашия екип чрез следния e-mail:

office@inbiotech-bg.com

При запитвания, свързани с интерес към нашите лекарствени продукти и/или хранителни добавки за различни пазари по света, молим да ни изпратите съобщение на следния e-mail адрес:

business.development@inbiotech-bg.com
 

Contract manufacturing

За запитвания, свързани с нашите активности, касаещи възлагателно производство, молим да се свържете с нас чрез следния e-mail адрес:

contract.manufacturing@inbiotech-bg.com

Осигуряване и управление на качеството

При запитвания, свързани с осигуряването и управлението на качеството на нашите лекарствени продукти и хранителни добавки, молим да се свържете с нас на следните e-mail адреси:

quality.assurance@inbiotech-bg.com

quality.management@inbiotech-bg.com


Finance & accounting

За запитвания, касаещи финанси и счетоводство, свързани с компанията, молим да се свържете с нас на следния e-mail адрес:

finance.accounting@inbiotech-bg.com


Regulatory affairs

За запитвания, които са свързани с нашите регулаторни активности, молим да се свържете с нас на следния e-mail адрес:

regulatory.affairs@inbiotech-bg.com


Склад за търговия на едро с лекарствени продукти и хранителни добавки

Ценим Вашата обратна връзка

Ние от ИНБИОТЕХ ценим Вашата обратна връзка, тъй като сме отдадени на непрекъснатото подобряване на нашите продукти и услуги, за да предоставим по-висока стойност на нашите пациенти, лекарите и фармацевтите, нашите клиенти и други заинтересовани страни, с които работим.
 

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти и хранителни добавки

Ул. „Георги Софийски“ № 1
гр. София, България
Тел.: 02 / 987 95 37

Логистика и дистрибуция

Качеството и безопасността на нашите продукти и здравето и благосъстоянието на нашите пациенти са наш най-висок приоритет, включително и когато ги транспортираме и доставяме. В случай, че Вие бихте желали да се свържете с нас във връзка с логистиката и дистрибуцията на нашите лекарствени продукти и хранителни добавки, моля изпратете съобщение на нашия екип на следния e-mail адрес:

logistics.distribution@inbiotech-bg.com

Склад за търговия на едро

Качеството и безопасността на нашите продукти и здравето и благосъстоянието на нашите пациенти са наш най-висок приоритет, включително и когато ги транспортираме и съхраняваме. В случай, че Вие бихте желали да се свържете с нас във връзка със съхранението на нашите лекарствени продукти и хранителни добавки, моля изпратете съобщение на нашия екип на следния e-mail адрес:

warehouse@inbiotech-bg.com