close icon

Търсене

Пазари

Разпространение в аптечния пазар и възможности за сътрудничество

Лечение на социално-значими заболявания

Дейността на ИНБИОТЕХ е насочена към производството и разпространението и въвеждането на аптечния пазар в България и в други страни на лекарствени продукти за лечение на социално значими заболявания и хранителни добавкиза превенция и съпътстващ лекарствената терапия прием.


Реимбурсация за пациента

Някои от прескрипторните лекарствени продукти на ИНБИОТЕХ са включени в Приложение No. 1"Лекарствени продукти предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравно осигуряване".

Лекарствените продукти на ИНБИОТЕХ, които са включени в Позитивния списък, отговарят на условията на чл. 57а от Наредбата за поддържане на реимбурсния статус и са реимбурсирани, съгласно действащото законодателство.


Разпространение в аптечния пазар

Лекарствените продукти и хранителни добавки на ИНБИОТЕХ се разпространяват от всички търговци на едро на територията на България и могат да се закупят в аптечната мрежа на страната.


Пазари
Пазари

Разпространение в болничния пазар и възможности за сътрудничество

Дейността на ИНБИОТЕХ е насочена към производството и разпространението на болничните пазари в България и други страни на лекарствени продукти за социално значими заболявания и хранителни добавки за превенция и съпътстващ прием с лекарствена терапия.

Реимбурсация за лечебните заведения

Някои от прескрипторните лекарствени продукти на ИНБИОТЕХ са включени в Приложение No. 2 "Лекарствени продукти заплащани от бюджета на лечебните заведения", съгласно нормативната уредба на "Закона за лечебните заведения в България".

Лекарствените продукти на ИНБИОТЕХ, които са включени в Позитивния списък, отговарят на условията на чл. 57а от Наредбата за поддържане на реимбурсния статус.

Разпространение в глобалния пазар и възможности за сътрудничество


Лечение на социално-значими заболявания

Дейността на ИНБИОТЕХ е насочена към производството и разпространението на аптечните и болнични пазари в различни страни от света на лекарствени продукти за социално значими заболявания и хранителни добавки за превенция и съпътстващ прием с лекарствена терапия.

Реимбурсация за пациента

Някои от прескрипторните лекарствени продукти на ИНБИОТЕХ, които се продават в европейски страни са включени в съответните реимбурсни листи и отговарят на съответните валидни условия за поддържане на реимбурсния статус.

Разпространение в аптечни и болнични пазари в света

ИНБИОТЕХ е партньор в разпространението на лекарствените си продукти и хранителни добавки с утвърдени дистрибутори в Европа и света. 

Map
Map Pin
Map Pin Map Pin Map Pin Map Pin Map Pin Map Pin Map Pin