close icon

Търсене

Лекарствени продукти
по лекарско предписание (Rx)

Всички от нашите генерични лекарствени продукти са клинично изпирани и са много добре приети в клиничната практика. На българския пазар, където сме активни, се стремим винаги да предоставяме най-конкурентните цени за успешното достигане на нашите лекарствени продукти и хранителни добавки до пациентите.


Производство на лекарствени продукти

Производството и контрола на твърдите нестерилни лекарствени форми се осъществява във водещи сертифицирани, отговарящи на всички валидни изисквания, фабрики и лаборатории в България и в страни от Европейския съюз.

Използват се съвременни технологии и оборудване, отговарящо на валидните изисквания, като са въведени всички стандарти гарантиращи производството на качествени, ефективни и безопасни лекарствени продукти (ДПП — Добра производствена практика (GMP

— Good Manufacturing Practice) и ИСО — Международната организация по стандартизация (ISO — International Organization for Standardization)).
Разрешения за употреба


ИНБИОТЕХ е Притежател на Разрешенията за употреба на широка гама от генерични лекарствени продукти, с трайно присъствие на лекарствения пазар. Някои от тези

лекарствени продукти са първи генерични лекарствени продукти в България.

Разрешение за производство ИНБИОТЕХ ООД освен притежател на Разрешение за

Употреба на лекарствени продукти притежава и Разрешение за Производство в частта освобождаване на партиди нестерилен лекарствен продукт за пазара (EU GMP). От края на 2015 година фирмата е въвела и поддържа нова система за Управление на качеството,

съответстваща на всички регулаторни изисквания и стандарти.

КОРЛЕДИН® 7,5 mg КОРЛЕДИН® 7,5 mg Вижте повече

КОРЛЕДИН® 7,5 mg

Ivabradine

56 филмирани таблетки

Показан за лечение на хронична стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg Вижте повече

Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg

Telmisartan / Hydrochlorothiazide

28 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
Телсол Плюс® 80 mg / 25 mg Телсол Плюс® 80 mg / 25 mg Вижте повече

Телсол Плюс® 80 mg / 25 mg

Telmisartan / Hydrochlorothiazide

28 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg Вижте повече

Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg

Valsartan / Hydrochlorothiazide

28 филмирани таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
ЕНПРИЛ® 5 mg ЕНПРИЛ® 5 mg Вижте повече

ЕНПРИЛ® 5 mg

Enalapril maleate

20 таблетки
60 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония и всички степени на сърдечна недстатъчност.

Вижте повече
ЕНПРИЛ® 10 mg ЕНПРИЛ® 10 mg Вижте повече

ЕНПРИЛ® 10 mg

Enalapril maleate

20 таблетки
50 таблетки
60 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония и всички степени на сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
ЕНПРИЛ® 20 mg ЕНПРИЛ® 20 mg Вижте повече

ЕНПРИЛ® 20 mg

Enalapril maleate

20 таблетки

Показан за лечение на есециална хипртония и всички степени на сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
РАБИОКСИН® 20 mg РАБИОКСИН® 20 mg Вижте повече

РАБИОКСИН® 20 mg

Rabeprazole sodium

14 стомашно-устойчиви таблетки

Показан за лечение на язва на дванадесетопръстника и активна доброкачествена язва на стомаха и др.

Вижте повече
БИОПРАЗОЛ® 20 mg БИОПРАЗОЛ® 20 mg Вижте повече

БИОПРАЗОЛ® 20 mg

Omeprazole

14 стомашно-устойчиви капсули
28 стомашно-устойчиви капсули

Показан за лечение на дуоденална язва, бенигнена стомашна язва и др.

Вижте повече
БИОЛИН® 100 mg БИОЛИН® 100 mg Вижте повече

БИОЛИН® 100 mg

Nimesulide

10 таблетки
20 таблетки
30 таблетки

АТС: M01AX17

Показан за лечение на остра болка и първична дисменорея.

Вижте повече

Моля, потвърдете, че сте медицинско лице.