close icon

Търсене

За нас

Кои сме ние?


Нашата история

ИНБИОТЕХ ООД е фармацевтична компания, която е основана през 1991 г. от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на българската и международната фармацевтична наука и индустрия. Успехът и постиженията на компанията през годините е неразривно свързан с името на Проф. Ангел Кирков, д.м.н., оставил със своя дългогодишен практически и забележителен научен опит трайна следа в развитието на модерната фармацевтична промишленост в България. Той е един от създателите на съвременната българска фармацевтична индустрия, дългогодишен генерален директор на фармацевтичното обединение "Фармахим" и Професор във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София.

Първи генерични лекарствени продукти

Успехите на ИНБИОТЕХ са свързани с разработването и внедряването на българския пазар на няколко първи генерични лекарствени продукти, като: ЕНПРИЛ® (Enalapril maleate), БИОПРАЗОЛ® (Omeprazole), БИОЛИН® (Nimesulide) и Цинаризин ИНБИОТЕХ (Cinnarizine).

Научете повече за проф. Ангел Кирков

Нашата мисия

Мисията ни е да произвеждаме и предоставяме висококачествени лекарствени продукти и хранителни добавки, които лекуват и подобряват здравето на хората и правят живота им по-дълъг, по-здравословен и по-пълноценен.

Стремим се да дадем своя принос в осигуряването на достъп до качествени генерични лекарствени продукти и традиционни и иновативни хранителни добавки на пациентите в множество страни. Целта ни е да задоволим нуждите на болниците и аптеките от висококачествени лекарствени продукти и хранителни добавки на достъпни цени, за да предоставим достъп на хората в България и други страни към традиционни и иновативни методи за лечение и превенция на социално-значими и други заболявания. Целта ни е да работим ефективно с медицинските специалисти, лекарите и фармацевтите, в ползва на пациентите, страдащи от различни заболявания, и в полза на хората, които прибягват до превенция на различни заболявания.

Поглед към бъдещето

Целта ни е насочена към налагането на българския и други пазари на нови генерични лекарствени продукти и хранителни добавки, както и към разширяване и увеличаване на пазарите, в които сме активни. Стремим се непрекъснато да увеличаваме и обновяваме портфолиото от лекарствени продукти и хранителни добавки на компанията.

1991

Какво правим?


Нашият екип

Екип от висококвалифицирани специалисти - фармацевти, фармацевтични технолози, фармаколози, лекари, химици и икономисти, осъществява успешната изследователска, производствена и маркетингова дейност на ИНБИОТЕХ. Активностите на компанията са стимулирани от хуманните принципи и отговорността на нейните създатели. Тези активности са реализирани от екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит във фармацевтичната индустрия, в сферите на регулаторната дейност, производството и контрола, както и от млади специалисти в областта на бизенс развитието, маркетинга и продажбите.

Ние сме в здравния бизнес

ИНБИОТЕХ е генерична фармацевтична компания, базирана в София, България, която произвежда и маркетира генерични лекарствени продукти и хранителни добавки за българския пазар, както и за други пазари в света. Ние произвеждаме генерични лекарствени продукти по лекарско предписание и без лекарско предписание, както и традиционни и иновативни хранителни добавки. Нашите лекарствени продукти и хранителни добавки са с доказано терапевтично действие.

1991

Innovation

Новаторство в избора на терапия


Лекарствени продукти от най-ново поколение

В терапевтичните области, в които сме активни, се стремим да предоставим на лекаря, фармацевта и пациента традиционни и най-съвременните генерични лекарствени продукти в света, които са достъпни за маркетиране и продажби след падане на съответния патент. Стремим се да предоставим лекарствени продукти от най-ново поколение на достъпна за пациента цена.

Продуктовата листа на ИНБИОТЕХ е в непрекъснат процес на разширяване и обновление и включва съвременни средства за лечение на заболявания като: сърдечна недостатъчност (КОРЛЕДИН® (Ivabadine)), язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника (РАБИОКСИН® (Rabeprazole sodium)) и други в процес на развите.
Gmp

Качество на избраната терапия


Производство, според всички валидни регулаторни изисквания

Производството на лекарствените продукти и хранителни добавки на ИНБИОТЕХ се осъществява в съответствие с изискванията на добрата производствена практика (Good manufacturing practice – GMP) и валидните изисквания на лекарственото законодателство в България и Европейския съюз.

Производството на хранителните ни добавки се осъществява и според изискванията на Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP).

Активните съставки, които влагаме в лекарствените продукти (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) и хранителните добавки (Active Nutraceutical Ingredients - ANIs) са с най-високо качество, отговарящо на изискванията на ЕС (Европейския съюз).

Principle

Ефективност на избраната терапия


Нашите водещи принципи при избор на лекарствена стратегия

Водещите принципи при избора на лекарствената стратегия на фирмата са терапевтичната, социална и икономическа ефективност на съответния лекарствен продукт. Ние затваряме целия цикъл на лекарствения продукт и хранителна добавка от научната разработка и производствения процес до реализацията им на пазара и мониторирането на тяхната ефективност, безопасност и потребление.

За някои от своите утвърдени генерични лекартвени продукти и хранителни добавки ИНБИОТЕХ е инициирала и провела клинични проучвания, с цел доказване на тяхната терапевтична ефективност и безопасност.

1991

Принос и признание


Научно и бизнес признание

Признание за приноса на ИНБИОТЕХ в развитието на фармацевтичния бизнес в България са редица престижни награди за успешна производствена дейност и висока социално-икономическа ефективност. Компанията е многократно удостоявана с награди от Браншовата камара и Българската търговско-промишлена палата, както и от български научни, лекарски и фармацевични организации. ИНБИОТЕХ е носител на множество държавни и браншови награди.

Награда "Хермес"

ИНБИОТЕХ е наградена през 2002 г. за фирма на годината в ежегодния конкурс на Българската търговско промишлена палата (БТПП). ИНБИОТЕХ е удостоена с почетната статуетка "Хермес".

Най-голямото удовлетворение 

Най-голямото удовлетворение за екипа на ИНБИОТЕХ е признанието на милиони през годините пациенти, на лекарите и фармацевтите, използващи лекарствените продукти и хранителни добавки на компанията в България и в другите страни, в които нашите продукти се разпространяват.
Принос и признание