close icon

Търсене

Кариери

people
people

Развиите своя потенциал при нас

Работа и възможности
в ИНБИОТЕХ

Желаем Ви успех!
people

Ценности и поведения

В екипа ни се насърчава стремеж към амбициозни достижения, като ценим резултатността във всяка една сфера от работата ни. Поддържаме екипната работа, както в екипа ни, така и с български и чуждестранни партньори. Същевременно насърчаваме креативните идеи и отличителността на всеки един член от екипа ни, включително и с външни партньори. Насърчаваме приобщаващото лидерство, заедно с иновативност в индивидуалните и екипни решения. За работата ни най-важни са честността, енергията и интелигентността на хората във всяко бизнес звено на компанията.

Обучение и развитие

ИНБИОТЕХ се стреми да предостави предизвикателства в работата и учебна среда за всички служители в организацията. Същевременно, предоставяме професионално и личностно развитие на хората в екипа ни, което ни позволява да растем и доусъвършенстваме качеството на работата ни в компанията. Този стремеж целим да ни отведе до добри позиции в ключовите за нас терапевтични пазарни сегменти, както на българския, така и на други пазари.
people

Програми за развитие на хората

Нашите програми за развитие на хората на всички нива в екипа ни са фокусирани върху учебни активности, които имат най-значимо въздействие върху развитието, както на младите, така и на по-опитните служители. Това включва, както обучителни активности основани на опит, така и обучения и работилници в класна стая.

Всички активности за обучение и развитие в ИНБИОТЕХ се провеждат в централния ни офис на управление, както и регионално и глобално, според предназначението на активността в сътрудничество с опитни вътрешни и външни професионалисти от фармацетичната и нутрацевтична индустрия.

Служителите на ИНБИОТЕХ също се възползват от обмен на знания и споделяне на най-добри практики, които възникват в различните ни бизнес звена. Успоредно с икономическите и социалните ни цели, наш първостепенен фокус е и развитието на хората ни, така че те да прогресират в професионалния и личностния си път и развитие, което несравнимо подпомага дългосрочната резултатност на бизнеса ни. Развитието на хората в екипа ни е ключов приоритет за всеки един мениджър в компанията. Ние, екипът на ИНБИОТЕХ, сме уверени, всеки ден, че нашите хора представляват най-значимия източник на конкурентно предимство на пазара - това, което ни отличава като фармацевтична компания и това, което снижава разходите ни.
people

Печеливша култура

В момента също сме в процес на изграждане на печеливша култура, където всеки един служител печели в работата си чрез резултатността, която постига, както за себе си, така и за екипа си. Предлагаме среда, където служителите ни са разпознати за техния индивидуален принос и резултатност, както и където те получават непрекъсната обратна връзка, така че да могат да подобрят резултатността си, в професионален план, и тях самите, в личностен план. 

Изграждаме организация с култура, където всички служители усещат присъща за тях отговорност да допринесат за развитието и растежа на колегите си, като ги осигуряват с напредничави и конструктивни отзиви, които са съобразени с ценностите и поведенията в ИНБИОТЕХ.
people

Възнаграждение въз основа на резултатност

За някои от служителите ни ИНБИОТЕХ предоставя компенсация въз основа на резултатността. Този тип компенсация цели да балансира индивидуалните цели на всеки един сужител с стратегическите и финансови цели на ИНБИОТЕХ. Също, компенсацията въз основа на резултатност цели да стимулира служителите, за да могат те да създават устойчива във времето стойност за ИНБИОТЕХ. Допълнително, този тип компенсация подкрепя култура ориентирана към резултатност, която ни позволява да възнаградим хората, които са с добра резултатност и тези които са най-висока резултатност. Компенсацията въз основа на резултатност ни помага да бъдем конкурентни спрямо фармацевтични и нутрацевтични компании от световна класа в България и на други пазари.

Култура на приобщаване

Мениджърски позиции в компанията се заемат, както от мъже, така и от жени в голям диапазон от възрасти. Стремим се да изградим и култура на приобщаване в компанията и да идентифицираме маркетингови възможности, за да подпомогнем нуждите на разнообразни и недостигнати пациенти.