close icon

Търсене

Лекарствена безопасност

Уважаеми пациенти, лекари и фармацевти,

 

Чрез попълване на този формуляр, ще ни предоставите информация, която е от съществена важност за откриване и проследяване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на България.

Във формуляра е необходимо да попълните данните Ви за контакт, за да имаме обратна връзка с Вас, както и за да потвърдим получаването на съобщението, изпратено от Вас към нас. Така ще можем да се свържем с Вас и за да поискаме допълнителна информация, както и да Ви информираме за мерките, предприети от нас във връзка с непознати нежелани реакции към някой от лекарствените продукти. Личните Ви данни се третират, според "Закона за защита на личните данни", в което можете да бъдете уверени.

За да оценим съобщението Ви и за да предприемем най-резонните мерки след съобщаването на непозната нежелана реакция от Вас, е необходимо да попълните, колкото е възможно, повече данни във формуляра.

Можете да попълните този формуляр, като го изтеглите и принтирате. След като попълните формуляра, моля изпратете сканирано копие на следния e-mail адрес: pharmacovigilance@inbiotech-bg.com. Щом получим Вашето съобщение с прикачения формуляр, ще се свържем с Вас, за да потвърдим, че сме получили съобщението с формуляра, както и за да Ви изясним предприетите от нас действия след оценката на съобщението Ви.

 

Благодарим Ви за оказаното съдействие!

Екип по лекарствена безопасност

ИНБИОТЕХ ООД

 

Ул. Шейново 7,

София 1504,

България


Тел.: 02 / 987 95 37

pharmacovigilance@inbiotech-bg.com

www.inbiotech-bg.com

 

Бихме искали да Ви информираме, че съобщавайки непозната нежелана реакция към ИНБИОТЕХ ООД, Вие ще споделите лични данни, които ние трябва да обработим и съхраним трайно, според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Ще използваме Вашите данни с цел проследяване, анализ и докладване, касаещи безопасността на лекарствения продукт. Моля, прочетете повече за защитата на личните Ви данни тук.