close icon

Търсене

Терапевтични области


Терапевтични области и заболявания

Лекарствените продукти и хранителни добавки на ИНБИОТЕХ са приложими в лечението на множество терапевтични области. Повечето от нашите лекарствени продукти са предназначени за лечение на социално значими заболявания, като болести на сърдечно-съдовата система, стомашни и дуеденални язви, травми, заболявания на дихателната система и др. Други продукти от нашето портфолио са предназначени за превенция и лечение на заболявания, които не са социално значими, но все пак са причина за влошаване качеството на живот на значителен брой хора. 

Социално значимите заболявания

Социално значимите заболявания са болести на съвременния начин на живот. В днешно време тези заболявания са причинени от резки промени в начина на живот, от рискови фактори като стреса, тютюнопушенето, заседналия начин на живот и прием на храна, която не е здравословна, сред големи групи хора. Хората, които страдат от тези заболявания, и техните семейства са икономически и психологически обременени. Социално значимите заболявания често водят и до влошено изпълнение на ежедневните дейности на тези хора, както и до инвалидизиране.

Нашата мисия

Ние от ИНБИОТЕХ се стремим да предоставим високо-ефективни, качествени, безопасни и достъпни лекарствени продукти и хранителни добавки на пациенти, както в България, така и в други страни в света. Целим да допринесем за намаляване броя на пациентите, страдащи от тези социално значими заболявания и да повишим качеството на живот на тези пациенти. 

В тясно сътрудничество с лекари и фармацевти, нашият екип осъществява мисията ни лекарствените продукти и хранителните ни добавки, да достигнат до възможно най-много нуждаещи се пациенти и да подпомогнат нормалния им здравословен и пълноценен начин на живот.

Вижте повече

Тук можете да научите повече за заболяванията, които нашите лекарствени продукти и хранителни добавки лекуват и повлияват в терапевтичните области, в които сме активни.
Хирургия

Хирургия

Болка в хирургията

Хирургията е дял от медицината, в която оперативното лечение на различни заболявания и травми е задължително или потенциално възможно. Хирургията обхваща намеси (интервенции) по цялото човешко тяло. Хирургията се разделя на хирургични  подспециалности и специалности с хирургична насоченост, в зависимост от това кои органи и системи на човешкото тяло са лекувани чрез хирургична намеса.

Пост-оперативна болка

Пост-оперативната болка е разпространено оплакване, което е нормално и очакванои след почти всяка хирургическа интервенция. Съществуват различни, най-често симптоматични, начини за овладяване на болката след операция до настъпване на пълно възстановяване. Сред използваните медикаменти са леки болкоуспокояващи, противовъзпалителни медикаменти.

Лекарствени продукти на ИНБИОТЕХ за лечение на пост-оперативна болка

Лекарствените продукти на ИНБИОТЕХ, които отстраняват или повлияват пост-оперативната болка са БИОЛИН®, АНГЕТОП® и Парацетамол ИНБИОТЕХ.

Продукти от терапевтична област Хирургия

Вижте повече

Nimesulide

10 таблетки
20 таблетки
30 таблетки

АТС: M01AX17

Показан за лечение на остра болка и първична дисменорея.

Вижте повече
Вижте повече

Metamizole sodium

20 таблетки

Показан за симптоматично лечение на лека до средно тежка остра и обострена хронична болка от различен произход.

Вижте повече
Вижте повече

Paracetamol

20 таблетки

Показан за симптоматично повлияване на слаба до умерена болка и за лечение н повишена телесна температура.

Вижте повече

Новини от терапевтична област Хирургия

Националната Конференция по Обща медицина в Пловдив, България

Националната Конференция по Обща медицина в Пловдив, България

Прочетете още