close icon

Търсене

Терапевтични области


Терапевтични области и заболявания

Лекарствените продукти и хранителни добавки на ИНБИОТЕХ са приложими в лечението на множество терапевтични области. Повечето от нашите лекарствени продукти са предназначени за лечение на социално значими заболявания, като болести на сърдечно-съдовата система, стомашни и дуеденални язви, травми, заболявания на дихателната система и др. Други продукти от нашето портфолио са предназначени за превенция и лечение на заболявания, които не са социално значими, но все пак са причина за влошаване качеството на живот на значителен брой хора. 

Социално значимите заболявания

Социално значимите заболявания са болести на съвременния начин на живот. В днешно време тези заболявания са причинени от резки промени в начина на живот, от рискови фактори като стреса, тютюнопушенето, заседналия начин на живот и прием на храна, която не е здравословна, сред големи групи хора. Хората, които страдат от тези заболявания, и техните семейства са икономически и психологически обременени. Социално значимите заболявания често водят и до влошено изпълнение на ежедневните дейности на тези хора, както и до инвалидизиране.

Нашата мисия

Ние от ИНБИОТЕХ се стремим да предоставим високо-ефективни, качествени, безопасни и достъпни лекарствени продукти и хранителни добавки на пациенти, както в България, така и в други страни в света. Целим да допринесем за намаляване броя на пациентите, страдащи от тези социално значими заболявания и да повишим качеството на живот на тези пациенти. 

В тясно сътрудничество с лекари и фармацевти, нашият екип осъществява мисията ни лекарствените продукти и хранителните ни добавки, да достигнат до възможно най-много нуждаещи се пациенти и да подпомогнат нормалния им здравословен и пълноценен начин на живот.

Вижте повече

Тук можете да научите повече за заболяванията, които нашите лекарствени продукти и хранителни добавки лекуват и повлияват в терапевтичните области, в които сме активни.
Хематология

Хематология

Хематологични заболявания

Хематологията като област от медицината изследва причините, диагностиката, лечението и превенцията на заболяванията на кръвта. Хематологичните заболявания затрудняват производството или функциите на кръвта, както и на нейните компоненти (напр. кръвни клетки, кръвни протеини, тромбоцити, хемоглобин и др.) и костния мозък, кръвоносните съдове и далака. Хематологичните заболявания могат да попречат също и на механизма на коагулация на кръвта. 

Венозен тромбоемболизъм

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) се състои от дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен емболизъм (БЕ). Венозният тромбоемболизъм представлява единен болестен процес, който включва тромбоза на дълбока периферна вена, разчупване на тромба и образуване на ембол, както и неговата емболизация в белодробните артерии с тяхното тромбозиране.

Венозен тромбоемболизъм

Венозният тромбоемболизъм е заболяване, което нараства по брой заболели хора по цял свят. Това заболяване е характерно най-вече за възрастните хора над 40 г. За хората над 60 г. честотата на поява на това заболяване рязко се увеличава. Честотата на поява на заболяването се удвоява на всеки прибавени 10 г. ВТЕ е по-характерно за мъжете, като съотношението на мъжете и жените с това заболяване в света е 1,2 : 1,2. В световен мащаб, честотата на венозният тромбоемболизъм е 117,7 човека от 100 000 човека, като 2/3 от случаите се дължат на дълбока венозна тромбоза и 1/3 на белодробен емболизъм.  

Съществуват следните форми на венозния тромбоемболизъм: масивен, субмасивен, безинфарктен, инфарктен, хронично рецидивиращ микроемболичен.

Венозният тромбоемболизъм може да се предотврати при добро познаване на рисковите фактори за това заболяване, както и при активното им издирване и прилагане на ефективна профилактика. ВТЕ може да бъде излекуван при диагноза, която е ранна, своевременна, точна и коректна, заедно с навременна терапия.

Новини от терапевтична област Хематология

Националната Конференция по Обща медицина в Пловдив, България

Националната Конференция по Обща медицина в Пловдив, България

Прочетете още