close icon

Търсене

Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg

Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg
Телсол Плюс® 80 mg / 12,5 mg
Международно непатентно (генерично) наименование и количество лекарствено вещество (дозировка): Telmisartan / Hydrochlorothiazide 80 mg / 12,5 mg
Лекарствена форма и количество дозови единици: 28 таблетки
АТС код: C09DA07
НЗОК код: CG770
Статус: Лекарствен продукт по лекарско предписание

Доказано в клиничната практика ефективно действие!

Сигурната комбинирана терапия!

Телсол Плюс™ бързо, ефективно и дълготрайно контролира артериалното налягане!

Телсол Плюс™ е комбинация от две активни вещества в една таблетка - телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

  • Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни антагонисти на ангиотензин II. Ангиотензин II е вещество, образувано във Вашия организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин II така, че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.
  • Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици, които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване на кръвното Ви налягане.

Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане, обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

Телсол Плюс™ се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно добре, когато телмисартан се използва самостоятелно.

 

Винаги приемайте Телсол Плюс™ точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармцевт.

Препоръчваната доза Телсол Плюс™ е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Може да приемате Телсол Плюс™ със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка.

Важно е да приемате Телсол Плюс™ всеки ден, докато Вашия лекар не Ви посъветва друго.

Ако Вашият черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава 40 mg/12,5 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Телсол Плюс™

Ако случайно приемате твърде много таблетки свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Телсол Плюс™

Ако забравите да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете дозата ведага щом се сетите и след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата тблетка същия ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Телсол Плюс™ 80 mg/12,5 mg са кръгли двуслойни таблетки с бял и розов цвят.

Телсол Плюс™ се предлага в блистери, съдържащи 7 или 14 таблетки. Опаковките съдържат 14 и 28 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 

ИНБИОТЕХ ООД

Ул. Триадица 5А,

София 1000,

България

Тел.: 02 / 987 95 37

Факс: 02 / 988 04 57

e-mail: office@inbiotech-bg.com

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в листовката за пациента нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежеланите реакции директно чрез националната система за съобщаване.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев 8

София 1303

Тел.: +359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежеланите реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Моля, потвърдете, че сте медицинско лице.