close icon

Търсене

Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg

Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg
Валсол Плюс® 160 mg / 25 mg
Международно непатентно (генерично) наименование и количество лекарствено вещество (дозировка): Valsartan / Hydrochlorothiazide 160 mg / 25 mg
Лекарствена форма и количество дозови единици: 28 филмирани таблетки
АТС код: C09DA03
НЗОК код: CG212
Статус: Лекарствен продукт по лекарско предписание

Доказана комбинация в клиничната практика в България и на достъпна цена!

Елегантната комбинирана терапия!

Валсол Плюс™ бързо и ефективно контролира артериалното налягане с еднократен прием!

Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg филмирани таблетки съдържа две активни вещества, наречени валсартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат за контролиране на високо кръвно налягане (хипертония).

  • Валсартан принадлежи към клас лекарства, които се наричат ангиотензин II рецепторни антагонисти и помагат за контролиране на високото кръвно налягане. Ангиотензин II е вещество, намиращо се в организма, което причинява свиване на кръвоносните съдове и по този начин води до повишаване на Вашето кръвно налягане. Валсартан действа чрез блокиране на ефекта на ангиотензин II. В резултат на това кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.
  • Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, които се наричат тиазидни диуретици (известни също и като "обезводняващи таблетки"). Хидрохлоротиазид увеличава количеството на отделената урина, с което също понижава кръвното налягане.

Валсол Плюс™ 160 mg / 25 mg се използва за лечение на високо кръвно налягане, което не е добре контролирано от всяко едно от веществата самостоятелно.

Високото кръвно налягане повишава натоварването на сърцето и артериите. Ако не се лекува, то може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и бъбреците и да причини мозъчен удар, сърдечна недостатъчност или бъбречна недостатъчност. Високото кръвно увеличава риска от сърдечен инфаркт. Понижаването на Вашето кръвно налягане до нормални стойности намалява риска от поява на посочените нарушения.

Винаги приемайте Валсол Плюс™ 160 mg / 25 mg точно както Ви е казал Вашият лекар. Това ще помогне да получите най-добър резултат и ще намали риска от нежелани лекарствени реакции. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората с високо кръвно налягане често не забелязват никакви признаци на този проблем. Много от тях се чувстват напълно нормално. Именно поради това е важно за Вас да спазвате уговорените часове за прегледи, дори и да се чувствате добре.

Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки от Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg да приемате. В зависимост от това как се повлиявате от лечението Вашият лекар може да предложи по-висока или по-ниска доза.

  • Обичайната доза на Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg е една таблетка дневно.
  • Не променяйте дозата и не спирайте приема на таблетките, без да сте се посъветвали с Вашия лекар.
  • Лекарството трябва да се приема по едно и също време всеки ден,  обикновено сутрин.
  • Можете да приемате Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg със или без храна.
  • Погълнете таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Валсол Плюс™ 16 mg/25 mg

Ако почувствате силно замайване и/или Ви прималее, легнете в хоризонтално положение и веднага се свържете с Вашия лекар.

Ако по невнимание сте взели повече от необходимия брой таблетки, се свържете с Вашия лекар, фармацевт или с болница.

Ако сте пропуснали да приемете Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg

Ако сте забравили да вземете Вашата таблетка, вземете я веднага, щом си спомните. Ако обаче е наближило времето за прием на следващата доза, не вземайте пропуснатата си доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg

Спирането на лечението с Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg може да предизвика влошаване на Вашето високо кръвно налягане. Не спирайте приема на Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Филмирана таблетка

Валсол Плюс™ 160 mg/25 mg филмирани таблетки: цилиндрична, двойноизпъкнала филмирана кафява таблетка.

Таблетките се предлагат под формата на опаковки с блитери, съдържащи по 14, 28, 30, 56, 98 или 280 таблетки.

Не всички видове опаковки или дозировки могат да бъдат пуснати в продажба.

ИНБИОТЕХ ООД

Ул. Триадица 5А,

София 1000,

България

Тел.: 02 / 987 95 37

Факс: 02 / 988 04 57

e-mail: office@inbiotech-bg.com

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в листовката за пациента нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежеланите реакции директно чрез националната система за съобщаване.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев 8

София 1303

Тел.: +359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежеланите реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Моля, потвърдете, че сте медицинско лице.