close icon

Търсене

Терапевтични области


Терапевтични области и заболявания

Лекарствените продукти и хранителни добавки на ИНБИОТЕХ са приложими в лечението на множество терапевтични области. Повечето от нашите лекарствени продукти са предназначени за лечение на социално значими заболявания, като болести на сърдечно-съдовата система, стомашни и дуеденални язви, травми, заболявания на дихателната система и др. Други продукти от нашето портфолио са предназначени за превенция и лечение на заболявания, които не са социално значими, но все пак са причина за влошаване качеството на живот на значителен брой хора. 

Социално значимите заболявания

Социално значимите заболявания са болести на съвременния начин на живот. В днешно време тези заболявания са причинени от резки промени в начина на живот, от рискови фактори като стреса, тютюнопушенето, заседналия начин на живот и прием на храна, която не е здравословна, сред големи групи хора. Хората, които страдат от тези заболявания, и техните семейства са икономически и психологически обременени. Социално значимите заболявания често водят и до влошено изпълнение на ежедневните дейности на тези хора, както и до инвалидизиране.

Нашата мисия

Ние от ИНБИОТЕХ се стремим да предоставим високо-ефективни, качествени, безопасни и достъпни лекарствени продукти и хранителни добавки на пациенти, както в България, така и в други страни в света. Целим да допринесем за намаляване броя на пациентите, страдащи от тези социално значими заболявания и да повишим качеството на живот на тези пациенти. 

В тясно сътрудничество с лекари и фармацевти, нашият екип осъществява мисията ни лекарствените продукти и хранителните ни добавки, да достигнат до възможно най-много нуждаещи се пациенти и да подпомогнат нормалния им здравословен и пълноценен начин на живот.

Вижте повече

Тук можете да научите повече за заболяванията, които нашите лекарствени продукти и хранителни добавки лекуват и повлияват в терапевтичните области, в които сме активни.
Кардиология

Кардиология

Социално значимите заболявания

Социално значимите заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност сред населението в съвременните страни. Големите и резки промени в начина на живот, разнообразните рискови фактори (тютюнопушенето, заседналия начин на живот, стреса, консумация на нездравословна храна) рязко променят честотата и в немалко случаи повишават смъртността сред големи групи хора.

Социално значимите заболявания обременяват икономически и психологически хората и семействата им. Тези заболявания често водят до инвалидизиране, влошаващо оптималното функциониране при изпълнение на ежедневните дейности. Те могат да се определят като заболявания, определящи профила и структурата на заболеваемостта и смъртността в  определен регион.

Основни социално значими заболявания на сърдечно-съдовата система

Едни от основните социално значими заболявания са болестите на сърдечно-съдовата система:
Исхемична болест на сърцето;
Артериална хипертония;
Мозъчно-съдова болест.

Главни рискови фактори за развитието на сърдечно-съдови заболявания

Хипертонията е отключващ фактор за сърдечно-съдовите заболявания за всяка възраст и пол;
Засегнатият глюкозен толеранс или диабетът се причисляват като допълнителни атерогенни фактори;
Фамилната предразположеност също се смята за допълнителен риск;
Употребата на никотин;
Заседналият начин на живот;
Храните, богати на липиди.

Превенция на сърдечно-съдовите заболявания

Първичната и вторичната превенция включва групи от стратегии по промоция на здравето, свързани с намаляването на специфичните рискови фактори – редуциране употребата на никотин, затлъстяването, по-адекватни навици при хранене, увеличаване на физическата активност.

Те изискват институционално съдействие, образоване на населението, адекватна информационна система за мониторинг на заболеваемостта и разпространението на рисковите фактори и компетентна медицинска общественост. Тези дейности трябва да са популационно базирани и да имат индивидуална насоченост.

Популационно базирани програми, функциониращи с цел промяната на начина на живот и навиците, се превръщат в общовалиден способ в помощ на общественото здравеопазване. Някои от програмите за превенция на сърдечно-съдови заболявания са:

Програма СИНДИ – превенция. Това е програма на Европейското бюро на Световната здравна организация за профилактика на хроничните неинфекциозни болести (НХБ). Програмата е стартирала през 1982 год. и е с адрес към общността като цяло и нейните целеви групи – децата и подрастващите, старите хора и популациите в неравностойно социално-икономическо положение. България е взела участие в програмата с няколко региона (Ямбол, Добрич, Кърджали, Видин, Стара Загора, Русе, Габрово, Ловеч и Велико Търново).

Програма МОНИКА (Мултинационален мониторинг на тенденциите и детерминантите на кардиоваскуларните заболявания) – епидемиологично проспективно кохортно проучване, целящо изясняването причините за различията в смъртността от ИБС (Исхемична болест на сърцето) и МСБ (Мозъчно-съдова болест (Инсулт)) в различни страни и региони.

Продукти от терапевтична област Кардиология

Вижте повече

Ivabradine

56 филмирани таблетки

Показан за лечение на хронична стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
Вижте повече

Enalapril maleate

20 таблетки
50 таблетки
60 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония и всички степени на сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
Вижте повече

Enalapril maleate

20 таблетки

Показан за лечение на есециална хипртония и всички степени на сърдечна недостатъчност.

Вижте повече
Вижте повече

Enalapril maleate

20 таблетки
60 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония и всички степени на сърдечна недстатъчност.

Вижте повече
Вижте повече

Telmisartan / Hydrochlorothiazide

28 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
Вижте повече

Telmisartan / Hydrochlorothiazide

28 таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
Вижте повече

Valsartan / Hydrochlorothiazide

28 филмирани таблетки

Показан за лечение на есенциална хипертония.

Вижте повече
Вижте повече

Високо естерифициран чист ябълков пектин

35 g прах за перорален разтвор

Оказва благоприятно въздействие върху функционирането на сърдечно-съдовата система и др..

Вижте повече
Вижте повече

Пречистен, обезмаслен и диетичен соев лецитин

50 g гранули

Хранителна добавка без консерванти
За възрастни и деца над 15 години

Допринася за поддържане на липидния баланс в организма.

Вижте повече
Вижте повече

L-Аскорбинова киселина

40 таблетки

За възрастни

Благоприятства функциите на имунната система и подпомага общата съпротивляемост на организма.

Вижте повече
Вижте повече

D-α-токоферил ацетат

60 меки желатинови капсули

За възрастни

Силно допринася за естествената защита на клетките срещу оксидативен стрес и др.

Вижте повече
Вижте повече

L-аскорбинова киселина

30 ml капки

За бебета от 3 месеца и деца до 5 години

Благоприятстват нормалната функция на детската имунна система и възстановителните процеси.

Вижте повече

Новини от терапевтична област Кардиология

ИНБИОТЕХ участва в XVI Национален Конгрес по кардиология в к.к. Албена

ИНБИОТЕХ участва в XVI Национален Конгрес по кардиология в к.к. Албена

Прочетете още